Informacja o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w firmie Rafikmazurkiewicz Nazim Sp. K., ul. Powstańców Śl. 54, 42-700 Lubliniec, NIP 5751887839, tel. 609323044, mail: info@lubisfera.pl (dalej: Lubisfera ), która jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zawartej między Panią/Panem a Lubisferą umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Pani/Pana zgoda na przetwarzanie tych danych.
 • Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy, celach informacyjnych i marketingowych (informacje o zmianach godzin pracy, grafikach, terminach, promocjach itp.)
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane przez osoby pracujące w Lubisferze.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom – np. dostawcą usług informatycznych – wyłącznie w celu realizacji naszych celów.
 • Pani/Pana dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i/lub elektronicznej.
 • Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Panią/Pana z naszych usług oraz rok po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmie Pani/Pan decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.

Informujemy także, że:

 • ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO,
 • wysyłając informację na adres e-mail: info@lubisfera.pl lub listownie: Rafikmazurkiewicz Nazim Sp. K., ul. Powstańców Śl. 54, 42-700 Lubliniec może zgłosić Pani/Pana, że nie chce otrzymywać wiadomości od Lubisfery oraz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych,
 • w każdej chwili może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.