Monika Swoboda

Absolwentka AWF w Katowicach na kierunku wychowanie fizyczne oraz Studium Korekcji i Kompensacji Wad Postawy. Ukończyła studia podyplomowe – Artystyczne Formy Aktywności Ruchowej ,otrzymując tytuł instruktora gimnastyki nowoczesnej, oraz instruktora fitness.

Od najmłodszych lat związana ze sportem, trenowała lekkoatletykę – biegi krótkie, dlatego forma interwałowa jest jej dobrze znana. Uważa także, iż aktywność fizyczna i jej różne odmiany są sposobem na wiele dolegliwości, są receptą na szczęśliwe życie.